• Rozliczenie Rada Rodziców

     • Szanowni Państwo,
      informujemy, iż w zakładce Rada Rodziców pojawiło się rozliczenie
      wydatków RR za bieżący rok szkolny 2019/2020.
      Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zaplanowane
      wydarzenia, które miały być dotowane z
      budżetu RR odbędą się w pierwszym możliwym terminie w nowym roku
      szkolnym.
      Dla dzieci, które w tym roku opuszczają przedszkole, a opłaciły obie
      składki semestrowe, zostały przygotowane dodatkowe upominki do odbioru w
      przedszkolu, po uprzednim ustaleniu terminu z władzami Przedszkola.

      w razie pytań proszę o kontakt.

      Bardzo dziękuję, pozdrawiam,

      Małgorzata Jędrzejewska

     • DYŻUR WAKACYJNY 2019/2020 -PILNE!

     • Informacja dla Rodziców dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny od 1.07.2020 do 7.08.2020

      Informujemy, że istnieje możliwość pobrania Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z załącznikami : (ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka w czasie trwania epidemii COVID-19, oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w czasie trwania epidemii COVID-19).

      Zobowiązujemy rodziców do oddania wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 19.06.2020 do godz. 15:00 osobiście w placówce, bądź w kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych przedszkola. Ponadto istnieje możliwość odbioru wymienionych druków dokumentów w sekretariacie przedszkola od godziny 7:00 do godziny 15:00.

      Ponadto informujemy, że dzieci rodziców nie pracujących nie zostaną przyjęte na dyżur wakacyjny do przedszkola. Powodem tej decyzji jest konieczność przyjęcia dzieci rodziców pracujących z innych przedszkoli w których będą odbywać się remonty oraz stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i obowiązujących aktualnie procedur bezpieczeństwa i higieny na terenie przedszkola w czasie trwania koronawirusa COVID-19.

       Pliki do pobrania:

   • Kontakty

    • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
    • przedszkole15@jaworzno.edu.pl
    • 327629237 327629238 237629239 fax e-PUAP /PM15Jaworzno/SkrytkaESP
    • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Azot 16 Przedszkole pracuje od godziny 6:00 do 16:30 Kontakt z dyrektorem; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Inne godziny kontaktu z dyrektorem w przypadku potrzeb rodzica po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z nauczycielami grup - zgodnie z pracą na grupach, telefoniczny wg. potrzeb rodzica. Poland
   • Logowanie