•     Po raz kolejny w naszym przedszkolu została przeprowadzona akcja „Wirusoochrona” w oparciu o wytyczne z Sanepidu i ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę. O akcji zostali powiadomieni wszyscy rodzice naszych wychowanków poprzez zamieszczenie w głównym holu przedszkola plakatu akcji oraz publikacji na stronie internetowej naszej placówki.

      

        Podczas zajęć dzieci uczyły się również prawidłowej higieny jamy ustnej, szczotkowania zębów, mycia języka. Zostały zapoznane z istotą noszenia maseczek higienicznych. Prowadziliśmy również pogadanki nt. szczepień, mycia rąk.

      

             Dzieci z ochotą i zaangażowaniem rozwiązywały krzyżówkę załączoną
           w materiałach edukacyjnych, kolorowały kolorowanki.

      

        Do realizacji powyższych tematów wykorzystano materiały edukacyjne otrzymane
     z Sanepidu,materiały przygotowane przez nauczycieli, karty pracy dla dzieci do wykonania w domu wraz z rodzicami, film edukacyjny pt: „Bajka o wirusie” pozyskany
     z internetu:
     https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg

      

     W projekcie wzięło udział 100 dzieci oraz 130 rodziców. Głównym celem powyższej akcji było pogłębienie wiedzy z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy oraz zwrócenie uwagi na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych. Działania edukacyjne przeprowadzone w naszym przedszkolu wzbogaciły wiedzę dzieci w zakresie zdrowia i higieny. Na zajęciach omawiano w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, omówiono przyczyny zachorowania oraz jak się zachować, gdy zauważymy u siebie objawy choroby. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii. Podkreślono również  jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, dostosowaniem ubrania do warunków pogodowych oraz szczepienia ochronne, które są najskuteczniejszą formą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Dzieci z duzym zaciekawieniem oglądały bajkę pt. „Bajka o wirusie” Dokumentacja fotograficzna została umieszczona na stronie internetowej naszego przedszkola.

      

           Dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia (czy akcja została rozszerzona
           o dodatkowe działania, zainteresowanie ze strony dzieci itp.):

     Dzieci były bardzo zainteresowane akcją „Wirusoochrona”. Chętnie brały udział we wszystkich zajęciach      zorganizowanych w przedszkolu. Podczas zajęć wykorzystywany był sprzęt multimedialny do oglądania filmów edukacyjnych: „Jak dokładnie myć ręce”, „Bajka o wirusie”. Założone cele zostały zrealizowane. Dużą pomocą były materiały w formie plakatu, kolorowanek, materiałów dydaktycznych udostępnionych przez sanepid. Cała akcja uzmysłowiła dzieciom, rodzicom  oraz nauczycielom, nie tylko jak ważne jest przestrzegania zasad higieny osobistej, ale
     i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo – wychowawczych. Koordynatorzy przedszkolni:

      

       Koordynatorzy akcji: Barbara Dulian,Paulina Kaducka

        Data: 12.12.2022r.

      

      

      

      


                         

      

      

      

                           

      

      

      

        

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
   • 327629237 327629238 237629239 fax e-PUAP /PM15Jaworzno/SkrytkaESP
   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Azot 16 Przedszkole pracuje od godziny 6:00 do 16:30 Kontakt z dyrektorem; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Inne godziny kontaktu z dyrektorem w przypadku potrzeb rodzica po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z nauczycielami grup - zgodnie z pracą na grupach, telefoniczny wg. potrzeb rodzica. Poland
  • Logowanie