• WIZJA PRZEDSZKOLA

     

    “ Dla nas najważniejsze jest, aby nasze dzieci były szczęśliwe,

    gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli.


     

    • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

    • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

    • Pragniemy w każdym naszym wychowanku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

    • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

    • Opieramy się na pedagogice zabawy, która angażuje emocjonalnie dzieci, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości, a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.

    • Nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań w swojej pracy, podnoszą kwalifikacje i chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z rodzicami.

    • Organizujemy imprezy i uroczystości przedszkolne, które pozwalają nam wspólnie spędzać czas.

    • Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć, wzbogacać bazę. Nasze przedszkole jest kolorowe, przytulne, ciepłe, wyposażone w nowoczesny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne, meble.

    • Nasze przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Współpraca ta oparta jest na zaangażowaniu wszystkich pracowników. Są oni życzliwi i uśmiechnięci, zadowoleni z pracy tworzą wspaniałą atmosferę. Dzięki temu nasze dzieci czują się akceptowane, szczęśliwe i bezpieczne.


     

    MISJA PRZEDSZKOLA

    Jesteśmy przedszkolem:

     

    • Otwartym na potrzeby dziecka i jego rodziców,

    • Nabór odbywa się na zasadzie ogólnodostępności,

    • Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa,

    • Wspomagającym wszystkie dzieci z gwarancją ich wszechstronnego

    • rozwoju,

    • Różnicującym indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadańedukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego przedszkolaka,

    • Przyjaznym dzieciom i ich środowisku rodzinnemu, umacniając więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji , szerzącymi regionalizm, rozwijającymi partiotyzm od najmłodszych lat.

    • Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,

    • Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,

    • Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka,

    • Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, zapewniającym opiekę specjalistyczną: logopedyczna, psychologiczną.

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
   • 327629237 327629238 237629239 fax e-PUAP /PM15Jaworzno/SkrytkaESP
   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Azot 16 Przedszkole pracuje od godziny 6:00 do 16:30 Kontakt z dyrektorem; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Inne godziny kontaktu z dyrektorem w przypadku potrzeb rodzica po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z nauczycielami grup - zgodnie z pracą na grupach, telefoniczny wg. potrzeb rodzica. Poland
  • Logowanie