• ZLO SERDECZNIE ZAPRASZA

     •  

      DRODZY RODZICE

      Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

      proponuje:

       

      „Udział w badaniu antropometrycznym z użyciem analizatora składu i masy ciała oraz udział w warsztatach edukacyjnych z dietetykiem dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

       

      Głównym celem jest zapobieganie występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez diagnostykę, promocję zdrowia i edukację zdrowotną dzieci, oraz poprawa stanu zdrowia dzieci, zapobieganie rozwoju nadwagi i otyłości w celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych.

       

      UDZIAŁ DZIECKA JEST BEZPŁATNY!

      KORZYŚCI:

      - udział w badaniu antropometrycznym z użyciem analizatora składu masy ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI – prawidłowej masy ciała oraz składu ciała - w chwili obecnej takie badania przesiewowe nie są finansowane z NFZ. Uzyskanie informacji o masie oraz składzie ciała dziecka przez rodziców.

      - udział w warsztatach edukacyjnych, które zostaną poprowadzone przez dietetyka - oparte na grach i zabawach (spotkania warsztatowe na terenie przedszkola, przeprowadzonych w sposób nie zakłócający pracy placówki, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności).

       

      Szanowni Rodzice

      Z roku na rok rośnie liczba dzieci, u których występuje nadwaga i otyłość. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w przeprowadzonych badaniach wykazała, że od 1974 roku do 2016 roku liczba otyłych dzieci w wieku powyżej 5 lat wzrosła z 11 mln do 124 mln, ponadto nadwagę miało ponad 213 mln dzieci.

      Dlatego chcielibyśmy zachęcić do udziału w bezpłatnym pomiarze analizy masy i składu ciała oraz do udziału w warsztatach edukacyjnych z dietetykiem.

      Warsztaty skierowane są dla wszystkich dzieci w zakresie zwiększenia świadomości na temat prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Spotkanie zostanie również poświęcone wiedzy dotyczącej występowania, przyczyn i skutków dziecięcej nadwagi i otyłości. Zajęcia z dziećmi będą miały charakter edukacyjny i będą dostosowane do wiekui potrzeb dzieci- skierowane głównie na promocję zdrowego stylu życia oraz kształtowania prozdrowotnych zachowań wśród dzieci.

      Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami zdrowego żywienia, m.in. poprzez prezentację piramidy zdrowego żywienia i talerzyka żywieniowego.

      Głównym celem jest profilaktyka w zakresie nadwagi i otyłości u dzieci, aby zapobiegać jej występowaniu i jej skutkom w przyszłości.

      Na zakończenie zajęć dzieci zostaną nagrodzeni za udział poprzez wręczenie dyplomu uczestnictwa dla całej grupy.

      Nadwaga i otyłość:

      Nadwaga i otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie co może doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia. Nadwaga to zaburzenie hormonalne wywołane najczęściej stylem życia, skutkujące nagromadzeniem tkanki tłuszczowejw organizmie przekraczające 13 - 18% masy ciała u mężczyzn i 18 - 25% masy ciaław przypadku kobiet. Natomiast otyłość definiowana jest jako ogólnoustrojowa, przewlekła choroba metaboliczna, wynikająca z zaburzenia równowagi między poborem i wydatkowaniem energii (homeostazy energetycznej organizmu), objawiająca się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. W miarę nasilania się tego procesu i wraz z upływem czasu pojawiają się patologie i dysfunkcje dotyczące wszystkich układów i narządów. Rozwój otyłości to proces złożony i długotrwały. Istotną rolę odgrywają tutaj czynniki genetyczne, fizjologiczne oraz środowiskowe. Obecnie jest to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, który jest związany z występowaniem chorób dietozależnych.

       

      Program obejmuje:

      • przeprowadzenie analizy masy i składu ciała u dziecka,

      • edukację zdrowotną dzieci podczas badania,

      • wydanie rodzicom zaświadczenia o wynikach badań i ewentualnych dalszych zaleceniach ocenionych przez dietetyka pediatrycznego (w przypadku nieprawidłowości zalecona konsultacja z lekarzem POZ),

      • materiały edukacyjne.

      Po badaniach rodzice w placówce otrzymają informację o wyniku przeprowadzonej analizy, a w przypadku nieprawidłowości otrzymają informację o dalszym postępowaniu. Rodzice indywidualnie podejmą decyzję o dalszym diagnozowaniu stanu zdrowia dziecka.

      Bioimpedancja elektryczna (BIA) jest wiarygodną metodą badania składu ciała. Metoda ta polega na występowaniu różnic w przewodnictwie prądu elektrycznego poszczególnych tkanek. Badanie BIA określa proporcję pomiędzy tłuszczową i beztłuszczową masą ciała. Wykonanie analizy masy i składu ciała pozwala na uzyskanie następujących wyników: analizy mięśniowo- tłuszczowej, analizy otyłości, segmentalnej analizy beztłuszczowej i tłuszczowej, poziomu tłuszczu trzewnego, wskaźnika podstawowej przemiany materii PPM. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą profesjonalnego analizatora składu ciała InBody 120 oraz wzrostomierze InLab.

      Badanie BIA jest szybkie, bezpieczne oraz bezbolesne. Jednak istnieją przeciwwskazania do wykonania badania takie jak:

      • wszczepiony rozrusznik serca;

      • niedowład połowiczy ciała;

      • epilepsja;

      • wszczepione implanty oraz metalowe protezy;

      • rozległe obrażenie ciała powstałe w wyniku oparzeń czy innych urazów.

      ZLO_Broszura_Dzieci_Ostateczna.pdf

       

      Przedszkole.docx

       

     • OCHRONA MAŁOLETNICH

     • OCHRONA MAŁOLETNICH

      Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń.

      Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w salach dydaktycznych w poszczególnych grupach wiekowych.

      Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

       

      Możesz zadzwonić do:

      • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

      • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

      • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

     • 1,5% Podatku dla Przedszkola

     •  

      Szanowni Rodzice i Przyjaciele Przedszkola !

      Zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na potrzeby przedszkola.

      Wystarczy w oświadczeniu podatkowym podać:

      KRS 0000040813 z dopiskiem

      PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W JAWORZNIE (koniecznie wskazać dla kogo).

       

      Każdego roku,dzięki zgromadzonym środkom możemy zakupić pomoce dydaktyczne, zabawki, zmodernizować sale zajęć, kupić niezbędny sprzęt do terapii i wyposażenie przedszkola.

      Od roku 2021 do 2023 uzbieraliśmy 1800,00 zł. Ze zgromadzonych środków końcem 2023 roku zakupiliśmy rolety do Grupy Pszczółek, które w całości pokryły zgromadzone środki.

      Dlatego, bardzo prosimy Tych z Was, którzy mają takie życzenie i chęć pomocy o wsparcie dla naszego przedszkola.

       Za otrzymaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

  • Kontakty

   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
   • 327629237 327629238 237629239 fax e-PUAP /PM15Jaworzno/SkrytkaESP
   • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Azot 16 Przedszkole pracuje od godziny 6:00 do 16:30 Kontakt z dyrektorem; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Inne godziny kontaktu z dyrektorem w przypadku potrzeb rodzica po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt z nauczycielami grup - zgodnie z pracą na grupach, telefoniczny wg. potrzeb rodzica. Poland
  • Logowanie